Endowed Progress Effect

Dosahujeme našich cílů rychleji, když nám někdo pomůže začít. Endowed Progress Effect Pokud zákazníkům pomůžete začít dosáhnout nových cílů, které…

0

Efekt rámování

Každé rozhodnutí činíme na základě toho, jak jsou nám prezentována fakta. Efekt rámování Stejné základní sdělení lze dramaticky přeformulovat pomocí…

0

Efekt sebevyjádření

Neustále hledáme způsoby, jak vyjádřit svou identitu před ostatními. Efekt sebevyjádření Značky a jejich produkty fungují jako rozšíření naší osobnosti,…

0

Jak se tvoří persony

Z etnografických výzkumů, skupinových diskuzí, segmentačních studií, digitálních dat a všech dalších sekundárních zdrojů, jste pravděpodobně získali více informací o…

0