Endowed Progress Effect

Dosahujeme našich cílů rychleji, když nám někdo pomůže začít. Endowed Progress Effect Pokud zákazníkům pomůžete začít dosáhnout nových cílů, které…

0

Pro bono aktivity

Některé reklamní agentury čas od času pro své klienty dělají práci pro bono. Obvykle je to z důvodu, že někdo z vrcholového…

0