Endowed Progress Effect

Dosahujeme našich cílů rychleji, když nám někdo pomůže začít. ObsahEndowed Progress EffectStudieStrategiePříklad z marketingu Endowed Progress Effect Pokud zákazníkům pomůžete…

0

Efekt rámování

Každé rozhodnutí činíme na základě toho, jak jsou nám prezentována fakta. ObsahEfekt rámováníStudieStrategiePříklad z marketingu Efekt rámování Stejné základní sdělení…

0

Efekt sebevyjádření

Neustále hledáme způsoby, jak vyjádřit svou identitu před ostatními. ObsahEfekt sebevyjádřeníStudieStrategiePříklad z marketingu Efekt sebevyjádření Značky a jejich produkty fungují…

0

Priming

Naše rozhodnutí jsou formovány vzpomínkami, které si vybavíme díky tomu, co jsme právě viděli nebo slyšeli. ObsahPrimingStudieStrategiePříklad z marketingu Priming…

0

Závazek

Jakmile učiníme veřejné prohlášení, tak následně činíme odpovídající rozhodnutí, abychom jej podpořili. ObsahZávazekStudieStrategiePříklad z marketingu Závazek Písemné nebo ústní prohlášení…

0

Von Restorff efekt

V dnešním článku se podíváme na to, proč si lépe vybavujeme produkty, které vynikají ze svého okolí. ObsahVon Restorff efektStudieStrategiePříklad…

0