Korelace a kauzalita

Interpretujte korelace opatrně. Jsou užitečné, ale mohou být zavádějící. Nepředpokládejte, že „silná“ korelace je významná. Nebo že slabá korelace není…

0