Nenechte se příliš svést „velkými“ daty. Více podrobností nemusí vždy znamenat více insightů. Nepředpokládejte, že „zrnková“ data (individuální obchod, zákazník, transakce) jsou lepší než „souhrnná“ data (národní nebo regionální data v rámci týdnů nebo měsíců). Big data vám těžko umožní vidět stromy v lese.
Pamatujte, že zrnková data jsou obvykle krátkodobá. Krátkodobá data zveličují krátkodobé účinky (např. promo špičky) a podceňují dlouhodobé účinky (např. škody na ziscích, které způsobily promo akce). Takže analyzujte dlouhodobé účinky. To obvykle vyžaduje přístup nejvyšší úrovně.
Vždy se dívejte na čistý účinek aktivity, a to jak pomocí agregátních dat, tak i detailních informací. Dívejte se stále i na velký obraz.
Nepoužívejte pouze „dashboardy“, abyste sumarizovali čísla nejvyšší úrovně v daném okamžiku. Věnujte větší pozornost velkým makro trendům, které ovlivňují vaši značku.
Zrnková data jsou pro tuto analýzu trendů méně užitečná, nepotřebujete „velká data“, potřebujete „dlouhá data“. K analýze trendů potřebujete minimálně data v průběhu tří let, proto si nastavte systémy pro shromažďování důležitých čísel nejvyšší úrovně v průběhu času.
Dejte si pozor na falešné korelace z „dolování dat“ (data mining): pročesávejte je k hledání vztahů mezi různými proměnnými. Když se díváte na více korelací, tak provádějte testy pro statistické hodnoty kvůli vyšší míře spolehlivosti.

Categories: Plánování