Neustále hledáme způsoby, jak vyjádřit svou identitu před ostatními.

Efekt sebevyjádření

Značky a jejich produkty fungují jako rozšíření naší osobnosti, což nám umožňuje vyjádřit naše hodnoty, vlastnosti nebo emoce.

Studie

247 lidí bylo rozděleno do 4 skupin a bylo jim ukázáno 10 triček. Následně byli požádáni, aby ohodnotili trička podle líbivosti, neformálnosti, barvitosti nebo toho, jak moc se shoduje tričko s přiloženou čepicí. Poté byli dotázáni, jak zábavná úloha to pro ně byla.
Ti ve skupině, kde měli za úkol vyjádřit svůj názor, zda se jim tričko líbí nebo nelíbí, hodnotili úkol jako mnohem zábavnější než u ostatních skupin. Jednoduše si ceníme způsobů, jak vyjádřit, jak se cítíme.

ZdrojMelumad, He & Pham (2017). The pleasure of liking (disliking). Forthcoming in Journal of Consumer Research.

Strategie

  • Personalizace se vyplatí. Když dáte zákazníkům možnost škálovatelného sebevyjádření, tak vám to pomůže k nárůstu loajality a prodeje. Možná si vzpomenete na kampaň s názvem Pojmenuj svou Nutellu. Zákazníci v Čechách a na Slovensku si mohli nechat vytisknout personifikované etikety přímo na skleničku Nutelly.
  • Přidejte k tomu emoce. Personalizovaná polévka Kraft Heinz „Get Well Soon _____“ (Brzy se uzdrav _____) měla za následek, že spotřebitelé byli ochotni utratit pětkrát více za polévku a vyšší částka se pro ně stala přirozenější. Chytré značky jako Heinz propojují personalizaci s emocemi – v tomto případě je to péče a soucit. Zamyslete se nad tím, jaké emoce chcete, aby koncoví zákazníci cítili? Využijte personalizaci k tomu, abyste jim pomohli tyto emoce vyjádřit veřejně.

Příklad z marketingu

Coca-Cola – #ShareaCoke
Kampaň od agentury Ogilvy původně vznikla v Austrálii v roce 2011, ale následně se rozšířila postupně do více než 70 zemí, a stala se tak jednou z nejúspěšnějších kampaní v historii značky. Coca-Cola zvolila nejčastější křestní jména pro dané země a dala je místo svého loga na lahve a plechovky. Díky rozkvětu sociálních sítí v té době tomu pomohli uživatelé tak, že lidé sdíleli lahve se svým jménem.