Endowed Progress Effect

Dosahujeme našich cílů rychleji, když nám někdo pomůže začít. Endowed Progress Effect Pokud zákazníkům pomůžete začít dosáhnout nových cílů, které…

0

Efekt rámování

Každé rozhodnutí činíme na základě toho, jak jsou nám prezentována fakta. Efekt rámování Stejné základní sdělení lze dramaticky přeformulovat pomocí…

0