Dnes bych se rád podíval na kampaň z dílny agentury Zaraguza, která poukázala na to, že sebevědomí vyvolané alkoholem způsobuje klamné vnímání reality, protože mladí Češi a Slováci často řeší nedostatek sebevědomí právě alkoholem.

Kampaň pro značku Axe využívá opět youtubera Goga, který hraje v hudebním videoklipu Alkosebevědomí.

Stanovení cílů

Efektivní komunikace začíná dohodou mezi agenturou a jejím klientem, co se má udělat.

To zní sice jednoduše. Ale velmi často je tato fáze uspěchána, představena velmi vágně, postavena na základě chybného uvažování nebo zcela vynechána. A následky se se vám mohou vrátit v podobě tvrdé rány do břicha…

Proto se můžete nechat inspirovat touto kampaní, která jasně používá SMART cíle. V podstatě každá soutěž totiž potřebuje mít následující parametry:

  • Specific – specifické, konkrétní cíle
  • Measurable – měřitelné cíle
  • Achievable – dosažitelné
  • Realistic/Relevant – realistické/relevantní
  • Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

Klient si stanovil obchodní cíle (např. prodej, zisk, podíl na trhu) a agentura si na základě toho nastavila marketingové cíle (např. počet zákazníků, prodeje, přihlášených prací). Na základě toho si můžete ověřit, zda mohou vaše marketingové cíle reálně splnit obchodní cíle. Takže se nebojte přemýšlet o kampani jako o soutěži, abyste měli v hlavě i potřebné cíle, na které byste neměli zapomenout, protože vám to pomůže myslet na to, čeho vaše komunikace může dosáhnout.

Výzkum

Kampaň Alkosebevědomí je postavená na výzkumu ohledně sebevědomí a alkoholu u mladých mužů, který zpracovala výzkumná agentura Perfect Crowd. Tři klíčové poznatky z výzkumu jsou:

  • Téměř 3/4 mladých Čechů má ve zvyku pít na kuráž a před tancováním na párty.
  • Více než polovina mladých Čechů pije kvůli tomu, aby oslovila někoho, kdo se jim líbí.
  • Alkohol pije až 92 % mladých Čechů ve věku 15–26 let.

Díky tomu můžete definovat jasný strategický směr, jakým se má ubrat kreativa a zároveň vám to může pomoci s plánováním médií.

Ucelenost

Existuje spoustu výzkumů a knih, ze kterých vychází, že dlouhodobé budování značky je mnohem efektivnější než krátkodobá aktivační kampaň. Samozřejmě to neznamená, že máte jen budovat značku. Potřebujete i aktivační kampaně k podpoře prodeje. Axe velmi dobře pracuje s rozdělením těchto dvou úloh.

Ucelená strategie se už od roku 2017 točí kolem „sebevědomí“ a značka stále v kampani používá stejnou tvář, kterým je youtuber GoGo. Je vidět, že stratég v agentuře se učí z každé kampaně, která pro značku vznikne. Už ví, co funguje a může to tak replikovat, jen ve větším, aby to přineslo ještě lepší výsledky.

Categories: Chvalitebna